Home Odor stop

 

menu_zapobieganie

Zapobieganie powstawaniu odorów


Drugim sposobem zwalczania uciążliwości zapachowej jest zapobieganie lub zmniejszenie intensywności powstawania związków odorotwórczych. 

Realizowane jest to poprzez spryskiwanie powierzchni specjalnymi roztworami substancji biologicznie czynnych lub dodatek wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych do osadników wstępnych, otwartych komór fermentacyjnych, lagun osadowych, zbiorników na gnojowicę itp.

W przypadku odorów z zabrudzonej powierzchni, pojemników na odpady czy gromadzonych odpadów aktywujemy roztwór biopreparatu i otrzymanym roztworem spryskujemy emitującą odory powierzchnię.

W przypadku półpłynnych osadów ściekowym stosujemy odpowiednie preparaty ograniczające powstawanie związków odorotwórczych. Stosowane są dwa rodzaje preparatów: enzymatyczno - chemiczne stosowane w odpowiedniej proporcji na jednostkę suchej masy organicznej oraz biologiczne, w których zaszczepiamy osady wyselekcjonowanymi mikroorganizmami, ograniczającymi uciążliwość zapachową.

 

 

 

 

powietrze

1241788_59914717a.jpg

ziemia

1251571_24239887a.jpg

woda

1255425_31383954a.jpg

życie

1253876_75706752a.jpg