Home sito
Sita obrotowe

Sita obrotowe zbudowane są z walcowych prętów trapezowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Pręty te nawinięte w formie spiralnej tworzą przesiewacz obrotowy. Większa podstawa trapezu prętów zwrócona jest na zewnątrz, dzięki czemu szerokość szczeliny jest najmniejsza na zewnątrz sita, co ogranicza możliwość jego zatkania. Ścieki dopływają do bębna od góry i opuszczają bęben na dnie. Cząstki większe od szerokości szczeliny są zatrzymywane na zewnątrz bębna, zeskrobywane nożem skrobaka i usuwane rynną odprowadzającą. W części dopływowej znajduje się przelew zabezpieczający sito przed nadmiernym przepływem ścieków oraz umożliwiający regulację jego wydajności. Istnieje możliwość zainstalowania urządzenia czyszczącego nóż skrobakowy, jak i zainstalowania wewnątrz bębna wysokociśnieniowego urządzenia natryskowego umożliwiającego przeprowadzenie automatycznie sterowanego cyklu czyszczącego.

 

 
 

powietrze

1245855_29190847a.jpg

ziemia

1241451_84722994a.jpg

woda

1255425_31383954a.jpg

życie

1253876_75706752a.jpg