Home Przeróbka osadów

 

menu_przerobka

Przeróbka i zagospodarowanie osadów w tym biogaz

Envidar w tej tematyce prowadzi działalność doradczo - konsultingową, między innymi opracowujemy technologie:


- kompostowania różnych odpadów organicznych w tym osadów ściekowych w pryzmach otwartych;
- fermentacji  i mineralizacji odpadów organicznych (w tym osadów  ściekowych);
- fermentacji metanowej z produkcją ciepła i energii elektrycznej. Zakłada się, że z 1 Mg ładunku ChZT otrzymujemy 300-350 m3 biogazu . Przy dobowej produkcji biogazu ok. 20 tys. m3 daje to możliwość zainstalowania 2MW mocy elektrycznej  i 4 MW mocy cieplnej (w okresie zimowym ilość ciepła może być mniejsza o ok. 30%).
- aby wyeliminować czynniki szkodzące procesom przemian biochemicznych i zintensyfikować produkcję biogazu oraz jego jakość (zmniejszenie zasiarczenia), zapobiegać procesom pienienia oraz dla uzyskania lepszej mineralizacji osadu należy stosować specjalne preparaty biologiczne. Powoduje to też mniejszą uciążliwość zapachową oczyszczonych ścieków, jak i przefermentowanych osadów.

Oferujemy też małe piece do spopielania odpadów organicznych.

piec1
Piec
piec2
Piec


 

 

powietrze

1245855_29190847a.jpg

ziemia

1241451_84722994a.jpg

woda

1235779_40191361a.jpg

życie

1231577_77402671a.jpg